© Powered by SiteSpirit

 
roeiers.jpg

Organisatieadvies


Bij de ontwikkeling van een organisatie is het de kunst om de veranderingen vorm te geven vanuit een gezamenlijke visie. Vanuit die gezamenlijkheid ontstaan ontwikkelingen in cultuur, competenties of leiderschap.

Een duurzame verandering kan pas ontstaan als de hoofden én harten van mensen mee mogen doen. Daarom besteed ik mijn advieswerk veel aandacht aan wat er in de mensen omgaat. Zij krijgen waar mogelijk een rol in het ontwikkelproces.

Tevens is belangrijk om veranderingen te verankeren in aanwezige of nieuwe processen en systemen, bijvoorbeeld in HR processen voor beoordelen en ontwikkelen. Zo zijn interventies geen losse incidenten, maar ontstaan een logisch geheel waarin beleid en praktijk in verbinding staan.
 


Opdrachten


Resultaatgerichtheid in HR
Een natuurbeschermingsorganisatie introduceert het concept opdrachtgever- opdrachtnemerschap voor resultaatgericht samenwerken. De organisatie wil in dit kader de kwaliteit van haar HR processen en instrumenten verbeteren. Ik heb de organisatie begeleid in een interactief proces gericht op leiderschap, talentontwikkeling, en de implementatie van een adequate HRM gesprekscyclus.

Professionalisering Afdeling Finance
Onder de noemer "bruggen bouwen" heb ik een financiële afdeling van een vermogensbank begeleid. Gedurende een jaar vonden er onder mijn leiding bijeenkomsten en trainingen plaats. Thema's waren: van droom naar daad, samenwerking, kwaliteiten, samen doelen bereiken, adviesvaardigheden, veranderkunde, weerstand en beïnvloeden.

Kernwaarden in de praktijk
Een woningcorporatie wil dat haar medewerkers een praktische invulling kunnen geven aan de kernwaarden van de organisatie. Wat betekenen zij in je werk? Welke houding en gedrag passen daarbij? Ik heb een aanpak ontwikkeld waarin medewerkers op een plezierige manier bewust werden van de organisatie-kernwaarden. Met theater en dialoog hebben deelnemers aan den lijve ervaren wat de betekenis van de waarden in hun werk kan zijn. Tevens werd duidelijk waar medewerkers en organisatie nog een ontwikkeling kunnen doormaken.

Co-creatie in organisatieontwikkeling
Een belangenvereniging wil professionaliseren om verder te kunnen groeien. Ook wil men meer aandacht voor talentontwikkeling.
Ik heb de organisatie begeleid in een intensief proces waarin iedereen actief heeft bijgedragen aan de nieuwe organisatie. Daarbij is o.a. veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van leiderschap, persoonlijke kwaliteiten, feedbackvaardigheden en projectmatig werken. De organisatie groeit zeer succesvol en kent nu een plezierige werksfeer waar men elkaar weet aan te spreken op gedrag en resultaat.

Van Vinken naar Vonken
Een retailorganisatie staat voor een ingrijpende reorganisatie met als doel om de efficiency te verhogen.  De trainingsdag "Van Vinken naar Vonken" bracht de dialoog tussen management en medewerkers op het juiste niveau tot stand.
Na afloop van de dag vat één van de deelnemers de dag samen: 'Dit is de zoveelste organisatieverandering. Vroeger liet ik het altijd maar over me heen komen. Vandaag heb ik voor het eerst het gevoel dat ik zelf aan de bak moet. En wil trouwens. Schrijf dat ook maar op. Wil'. 


Waarden en communicatie Een sterk groeiende organisatie wil na haar fusie verder invulling geven aan de organisatiewaarden en de onderlinge communicatie verbeteren.  De Werkkamer heeft een dag ontwikkeld waarin inhoud en ontspanning samengingen, onder het motto "een dagje terug naar school". In het ochtendprogramma volgden de deelnemers inspirerende lessen bij gastsprekers uit verwante organisaties. Na het "speelkwartier" was er ruim tijd voor plezier en elkaar beter leren kennen in diverse workshops, o.a. schilderen, muziek maken en zang.© Powered by SiteSpirit